Inter-Bazar.cz: Ochrana osobních údajů
Menu pro vás
Menu
Informujeme

Všimli si nás

Jsme zařazeni mezi velké inzertní servery a hodnoceni jako jeden z největších českých internetových bazarů.


Výhody našeho serveru.

Server je určen pro zveřejnění soukromé inzerce zdarma. Vložit lze libovolný počet inzerátů v plném zobrazení do kterékoli z více než 300 kategorií.

 • Nejlevnější Topování inzerátů pomocí kreditového systému
  na českém internetu.
 • Výhodné zveřejnění Komerční inzerce.
 • Okamžité zveřejnění inzerátu.
 • Přehled 5 aktuálně vložených inzerátů na titulní straně.
 • Okamžité zvýraznění inzerátu pomocí SMS.
 • Inzeráty lze zadávat i bez registrace.
 • 24 hodinová podpora inzerátů.
 • Možnost vložit více fotografií (pouze registrovaní).
 • Do kontaktů můžete přidat ICQ, Skype, atd.
 • www adresa může být součástí textu inzerátu.
 • Třídění dle regionu nebo města.
 • Vkládání inzerátů mobilním telefonem bez registrace.

Inter Bazar prošel změnami, nyní je hlavní část titulní strany bez reklam a byla zrušena sekce Erotika


facebook_interbazar1.gif


Inter-Bazar.czon

http://www.sklopnapostel.cz

Ochrana osobních údajů

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je  nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.
Provozovatel portálu Inter Bazar (resp. inzeo.cz), jako  zpracovatel osobních údajů, provedl požadovanou analýzu shromažďovaných dat o zákaznících a obchodních partnerech (dále jen data),  tímto prohlašuje, že:

1. Uchovává pouze ta data, které jsou vyžadována zákonem a nebo jsou nutná pro provoz a zabezpečení poskytovaných služeb.

2. Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám.

3. Nevyhledává a ani jinak nezískává data o uživatelích. Žádným způsobem tato data neshromažďuje, nevyhodnocuje a nepoužívá pro marketingové účely. Všechny informace, které provozovatel uchovává o uživateli služeb v databázi, si může registrovaný uživatel zobrazit ve svém uživatelském účtu. Neregistrovanému uživateli budou tyto informace sděleny na vyžádání, po důvěryhodné identifikaci.

4. Registrovaný uživatel si může data měnit sám po přihlášení do zákaznického účtu. Ostatní údaje nebo údaje neregistrovaných zákazníků je možné změnit na požádání u zákaznické podpory firmy, po důvěryhodné identifikaci.

5. Zabezpečuje data a vzdálený přístup šifrováním a používá další prostředky ochrany dat na síti, aby co nejvíce omezil možnost neoprávněného úniku dat.

6. Data  jsou pravidelně zálohována.

7. Po ukončení poskytování služby a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato automaticky vymazána a to nejpozději po desíti letech.

8. Provedl školení zaměstnanců a kontrolní organizační opatření směřující k zabezpečení dat

9. Rozsah a důvod zpracovávaných dat:

email z důvodu:
- ověření uživatele,
- zaslání hesla ke správě inzerátu a osobních údajů
- zasílání odpovědí na inzeráty
IP adresa - pouze pro případnou identifikaci podvodného jednání ze strany uživatele


Z výše uvedených bodů a podmínek stanovených GDPR vyplývá, že provozovatel nepotřebuje zvláštní souhlas zákazníků a obchodních partnerů s podmínkami GDPR. Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR u zpracovatele je Ing. Richard Ruibar. Se všemi dotazy a požadavky týkajícími se GDPR se obracejte na email: richard.ruibar@weto.cz.
* Posuňte svůj inzerát nad ostatní zcela nahoru. Inzerát bude označen jako Top a bude více vidět. Odešlete SMS zprávu, ve tvaru uvedeném u inzerátu, na číslo 9078930. Cena odchozí SMS je 30,- Kč a doba topování je 31 dnů. !!! Pozor, mezi itb a číslem je mezera !!!

aplikace Bazar 2.0  PRO-WEB.cz

Inzertní server Inter-Bazar.cz obsahuje 27 990 inzerátů.

TOPlist